CANactions

ІНТЕГРОВАНЕ
ПРОСТОРОВЕ ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ ОБ'
ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Загальна тривалість
програми
11 місяців (часткова зайнятість)
Тривалість
проектної Студії
5 місяців (січень – травень 2019 р., інтенсивна зайнятість один тиждень на місяць)
Робочі мови

Українська, англійська

Розташування

Учасники

– 180 представників 30 об'єднаних територіальних громад;
– 30 фахівців у сфері просторового планування

Вартість

Безкоштовно (включаючи витрати на проживання та поїздки до регіонів України)
Контекст — реформа децентралізації ВЛАДИ в Україні
Процес об'єднання територіальних громад (ОТГ) в Україні набирає обертів. За даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, з моменту старту реформи децентралізації було утворено 803 об'єднані територіальні громади (з 1207 запланованих), із загальним населенням у 6.8 млн. осіб та загальною площею у 194.1 млн. кв. км., що складає 34.7% від загальної території України.

Об'єднання громад передбачає не просто укрупнення територіальних одиниць, а й служить опорою таких процесів, як фіскальна децентралізація, активація територіальних спільнот та перегляд масштабу планування забезпечення соціальною інфраструктурою.

Підтримка цілою низкою проектів міжнародної технічної допомоги реформи децентралізації влади в Україні може трактуватися як розширення Регіональної політики Європейського союзу за східний кордон ЄС. Децентралізаційні процеси також свідчать про скорочення населення та кількості периферійних поселень, що зумовлює пошук оптимального територіального масштабу для сталого врядування.

Вирішення всіх цих завдань має коріння у просторовій організації українських периферійних територій і вимагає стратегічного бачення та ефективних інструментів просторового планування. Однак, більшість новоутворених ОТГ не мають необхідних компетенцій для управління територіальною складовою стратегічного планування, у той час як планувальні інституції на національному рівні не мають достатнього досвіду застосування методів учасницького планування та часто орієнтовані не на потреби громади, а на дотримання негнучких та централізованих пост-радянських норм.

Нестача компетентного просторового планування на місцях доповнюється непевністю середовища, у якому здійснюється реформа децентралізації – соціо-культурної, економічної, екологічної та просторової специфіки глибинних територій України. За дисперсної системи розселення малі міські та сільські поселення – з їх історичними, соціальними та культурними кодами – залишаються знехтуваною «провінцією», але водночас саме ці території зберігають потенціал стати призмою, через яку можна побачити альтернативні сценарії розвитку майбутнього всієї країни.
Процес об'єднання територіальних громад (ОТГ) в Україні набирає обертів. За даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, з моменту старту реформи децентралізації було утворено 803 об'єднані територіальні громади (з 1207 запланованих), із загальним населенням у 6.8 млн. осіб та загальною площею у 194.1 млн. кв. км., що складає 34.7% від загальної території України.

Об'єднання громад передбачає не просто укрупнення територіальних одиниць, а й служить опорою таких процесів, як фіскальна децентралізація, активація територіальних спільнот та перегляд масштабу планування розміщення соціальної інфраструктури.

Підтримка цілою низкою проектів міжнародної технічної допомоги реформи децентралізації влади в Україні може трактуватися як розширення Регіональної політики Європейського союзу за східний кордон ЄС. Децентралізаційні процеси також свідчать про скорочення населення та кількості периферійних поселень, що зумовлює пошук оптимального територіального масштабу для сталого врядування.
Вирішення всіх цих завдань має коріння у системі розселення в Україні і вимагає стратегічного бачення та ефективних інструментів просторового планування. Однак, більшість новоутворених ОТГ не мають необхідних компетенцій для управління територіальною складовою стратегічного планування, у той час як планувальні інституції на національному рівні не мають достатнього досвіду застосування методів учасницького планування та часто орієнтовані не на потреби громади, а на дотримання негнучких та централізованих пост-радянських норм.

Нестача компетентного просторового планування на місцях доповнюється непевністю середовища, у якому здійснюється реформа децентралізації – соціо-культурної, економічної, екологічної та просторової специфіки глибинних територій України. За дисперсної системи розселення малі міські та сільські поселення – з їх історичними, соціальними та культурними кодами – залишаються знехтуваною «провінцією», але водночас саме ці території зберігають потенціал стати призмою, через яку можна побачити альтернативні сценарії розвитку майбутнього всієї країни.
Про программу
Програма «Інтегроване просторове планування для об'єднаних територіальних громад» орієнтована на адаптацію європейських політик міського та регіонального розвитку та інструментів стратегічного просторового планування до масштабу та реального функціонування новостворених територіальних одиниць – об'єднаних територіальних громад.

В рамках програми фахівці у сфері просторового планування взаємодіятимуть з представниками територіальних громад та спільно напрацьовуватимуть сценарії розвитку поселень та територій ОТГ.

Програма створена CANactions School of Urban Studies, експериментальною незалежною освітньою інституцією, що займається дослідженнями та розробкою концепцій та визначенням конкретних дій для розвитку міст України — як на стратегічному, так і на тактичному рівнях, — розглянутих у ширшому контексті динамічних перетворень в Центрально-Східній Європі та країнах, що розвиваються.

Основні принципи CANactions School — командна робота, навчання на основі власного досвіду та міждисциплінарна взаємодія. Базуючись на зазначених принципах, в рамках навчальної програми, Школа залучає іноземних експертів та менторів, організовує поїздки на обраний об'єкт, створюючи умови для ефективного обміну професійним досвідом.
Мета програми
● Підвищити компетентність представників органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань та місцевого бізнесу у плануванні просторового розвитку ОТГ через знайомство з сучасними підходами та інструментами планування міського та регіонального розвитку;
● Надати додаткову професійну підготовку фахівцям у сфері просторового планування із застосування інструментів стратегічного дизайну та інтегрованого підходу до планування територій у реальних умовах ОТГ в Україні.
Етапи програми
30 ОТГ зі всієї України
30 молодих фахівців з просторового планування
1
Вступний семінар у Києві (осінь 2018 р.);
2
Міжнародна навчальна поїздка до Швеції (осінь 2018 р.);
3
Студія (Зима – Весна 2019);
4
Семінар з кращих практик та висновків у Києві (осінь 2019 р.)
Проектна Студія є ключовим елементом програми, спрямованим на плідну й ефективну співпрацю молодих фахівців з просторового планування із активними представниками ОТГ в процесі розробки концепцій місцевого просторового розвитку для 30 українських громад.

Основною метою інших програмних заходів є надання знань та розуміння сучасних підходів до стратегічного просторового планування та інтегрованого міського й регіонального розвитку, а також вивчення європейського досвіду та практик розвитку периферійних регіонів.
результати програми
Для ОТГ:
● комплексний професійний аналіз містобудівної та стратегічної документації ОТГ, вивчення потенціалів і перешкод для просторового розвитку поселень в межах ОТГ в контексті області та регіону;

● розробка концепції просторового розвитку – опорного документу, який зв'язує стратегічні пріоритети розвитку громади з плануванням використання земель та розвитку інфраструктури у найближчі 10-15 років;

● напрацювання прототипів пілотних проектів (інфраструктурних об'єктів, громадських просторів, локальних акцій та ініціатив), що можуть бути використані для залучення інвестицій;

● формування компетенцій співробітників ОТГ у оцінці та розробці вимог до стратегій розвитку територій та технічних завдань на розробку містобудівної документації;

● обмін досвідом та кращими практиками з представниками інших українських ОТГ.
Для фахівців у сфері просторового планування:
● досвід застосування інструментів стратегічного просторового планування та проведення досліджень розвитку територій під керівництвом досвідчених міжнародних фахівців;

● залученість до роботи з реальними кейсами українських ОТГ із перспективою продовжити професійну взаємодію з органами місцевого самоврядування та міжнародними проектами технічної допомоги по закінченню програми;

● формування навичок учасницького планування через роботу з представниками об'єднаних територіальних громад;

● долучення до реформи децентралізації влади в Україні через сприяння сталому просторовому розвитку українських ОТГ.

ВЕБ-ПЛАТФОРМА
Hromada.canactions.com—веб-платформа, яка відображає результати реалізації освітньої програми "Інтегроване просторове планування для об'єднаних територіальних громад", що була впроваджена CANactions School за підтримки програми "U-LEAD з Європою".

На ній зібрано каталог ідей та проєктних рішень, підготовлених у рамках розробки концепцій просторового розвитку для 30 українських ОТГ. Це база напрацювань, що ілюструє довгострокові просторові стратегії розвитку міських, сільських та селищних ОТГ з 20 областей України. Представлений набір інструментів, за допомогою яких можна провести комплексний аналіз території, виявити можливі сценарії розвитку та сформулювати бачення майбутнього громади.


Дана платформа рекомендована всім, хто залучений до питань містобудування, землекористування чи питань місцевого економічного розвитку територій. Наявність інтерактивної карти з концепціями громад-учасниць спрощує навігацію по сайту та дозволяє ознайомитись з напрацюваннями кожної окремої ОТГ або відфільтрувати всі громади за демонстраційними проектами чи стратегічними напрямками. Також є можливість завантажити повний документ з концепцією розвитку громади або розробити власну концепцію розвитку за допомогою наявних інструментів.
Освітня команда
Урс Томанн
Куратор
CANactions School for Urban Studies
Швейцарський містопланувальник, співзасновник та співкуратор CANactions School for Urban Studies. Як практик, займається впровадженням нових інструментів міського розвитку в Україні. Був куратором створення «Комплексної стратегії міського транспорту та просторового розвитку міста Вінниця» та ментором першої фази розробки «Концепції інтегрованого розвитку міста Житомир».
Андріус Неміцкас
Ментор
CANactions School for Urban Studies
Спеціаліст з міського розвитку з США, член консультативної ради Школи CANactions з подвійним ступенем MBA та MCRP з університету Північної Кароліни у Чапел-Гілл (1998 р.) Живе та працює в Україні з 1999 року.
Іріс Гляйхман
Ментор
Gleichmann Urban Management Office
Іріс вивчала архітектуру та міське планування в Штутгарті та Лондоні, працювала у Німеччині, Великобританії та Японії. З 2002 по 2009 рік була директором, пізніше - керуючим партнером департаменту екології та містобудування(BUS) у Дрездені. З 2009-2015 р. — директор українсько-німецького проекту співпраці «Муніципальний розвиток та реконструкція Старого міста Львів» для Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH у Львові. У 2016 р. заснувала Gleichmann Urban Management Office у Дрездені. Працює консультантом з питань міського управління та місцевого самоврядування у містах, міністерствах та GIZ, зокрема у Албанії, Індії та Україні.
Рудольф Греф
Ментор
CIM Expert at Chernivtsi City Council / GIZ Project Integrated Urban Development in Ukraine
Архітектор зі ступенем від Технічного університету міста Грац, останні 10 років працював над проблемами землекористування та розвитку міст Румунії та заснував архітектурну практику Vitamin Architects. Працює як містопланувальник у Чернівцях в рамках проекту GIZ «Інтегрований розвиток міст в Україні».
Бенджамін Коль
Ментор
planwerk arhitektura + urbanism
Бенджамін — один з партнерів у бюро Planwerk, закінчив факультет архітектури та урбанізму в Гамбурзі в 2003 році. Ефективне землекористування є головною і незмінною темою роботи офісу. Професійна діяльність Бенджаміна охоплює міське планування та консультування, архітектурне проектування та планування публічних просторів. Більше 10 років викладає архітектуру та міське планування в Технічному університеті м. Клуж, Румунія.
Тіберіу Чолаку
Ментор
planwerk arhitektura + urbanism
Тіберіу Чолаку — партнер у бюро Planwerk, архітектор та містобудівник, працює у Румунії та Німеччині; у 2005 році закінчив факультет архітектури та міського планування в м. Клуж, Румунія.Ефективне землекористування є головною і незмінною темою роботи офісу. Професійна діяльність Тіберіу охоплює міське планування та консультування, архітектурне проектування та планування публічних просторів. Більше 10 років викладає архітектуру та міське планування в Технічному університеті м. Клуж, Румунія.
Ромеа Мурін
Ментор
INDA International Program in Design and Architecture, Chulalongkorn University in Bangkok
Ромеа — архітектор та міський планувальник з Польщі. Після отримання ступеня магістра Західнопомеранського університету технологій у м. Щецин, Польща, та ступеня бакалавра Школи дизайну та технологій у Копенгагені, Данія, вона 8 років працювала архітектором у провідних бюро Копенгагена, Нью-Йорка та Роттердама. Ромеа також успішно закінчила програму післядипломної освіти «Гібридний урбанізм» в Інституті медіа, архітектури та дизайну «Стрєлка» та працювала провідним архітектором у КБ Strelka у Москві. Зараз є запрошеним професором в рамках INDA International Program in Design and Architecture, Університету Чулалонгкорна у Бангкоку, Таїланд.
Єгор Власенко
Директор освітньої програми
CANactions School for Urban Studies
Вивчав економіку в КНЕУ ім. Вадима Гетьмана та урбаністичні студії в університеті Мальмьо, стажувався в дослідницькому інституті Nordregio (Стокгольм), має досвід управління освітніми програмами Київської школи економіки. Наразі є директором освітніх програм CANactions School for Urban Studies, а також радником проекту GIZ Національна політика міського розвитку в Україні.
Молодші ментори
Катерина Яковець
БУР
Архітектор публічних просторів у Львівській освітній фундації «Будуємо Україну разом» («БУР») зі ступенем бакалавра архітектури Національного авіаційного університету, здобутим у 2015 році. Випускниця CANactions School, 2018 р.
Дарина Пирогова
CEDOS
Соціологиня і дослідниця, 10 років працює у дизайні та проведенні соціальних досліджень, в тому числі і у тематиці міського розвитку. Зараз навчається на своїй другій магістерській програмі у Європейському гуманітарному університеті (Вільнюс, Литва). Випускниця Школи CANactions, 2018 р.
Ольга Кононова
Citymakers
Працює у консалтинговій компанії з питань міського розвитку, де займається питаннями культурного програмування територій. Останні два роки брала участь у таких міських проектах, як «Моя вулиця» у Москві та регіональній програмі«Комфортне міське середовище» в Єкатеринбурзі.
Вадим Денисенко
Асоціація велосипедистів Києва
Має досвід проведення інформаційно-пропагандистських кампаній у сфері сталого розвитку міського транспорту. Він також займається консалтингом міст з розробки планів розвитку велосипедного руху та сталого планування міської мобільності (SUMP).
Максим Кравчук
Агенція просторового розвитку
Архітектор із досвідом роботи з будівельним проектуванням, дизайном міського середовища та розробкою містобудівної документації. Має великий інтерес до міського розвитку та транспортного планування. Випускник Школи CANactions, 2017.
Максим Крамар
Агенція просторового розвитку
Архітектор, дизайнер, міський планувальник та дизайнер, член оргкомітету архітектурного клубу Архіклуб, Вінниця. Випускник Школи CANactions, 2017.
Аня Берестецька
Mobility Lab Project, (TUHH)
Міський аналітик, любителька міст та випускниця Школи CANactions у 2015. Вона вивчає міські проблеми та рішення через власний досвід та співпрацю з місцевими фахівцями з проектів у різних країнах, використовуючи і адаптуючи глобальні підходи у локальний контекст.
Наталія Мисак
Центр міської історії Центрально Східної Європи
Архітекторка і дослідниця. З 2017 року працює у Центрі міської історії Центрально Східної Європи у Львові, де її фокусом є архітектура і міські середовища XX століття. Вона закінчила аспірантуру за напрямком Історія і теорія архітектури у Львівській Політехніці (2017), була гостьовою дослідницею в університеті Мальмо за напрямком міських досліджень (2015-2016), стажувалась у Віденському технічному університеті (2013).
Марія Пальчук
ДП «ДІПРОМІСТО»
Молодший науковий співробітник ДП «ДІПРОМІСТО», аспірантка кафедри економічної та соціальної географії Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка. Випускниця CANactions School, 2018 р.
Олександр Шевченко
Урбан-група Comixans
Олександр задіяний як в аналітичних, так і у практичних проектах. Навчався та працював в Україні, країнах Європи та Азії. Має досвід в галузі цивільного будівництва та просторового планування. Випускник Школи CANactions, 2015 р.
Олександр Коротких
Агенція просторового розвитку
Архітектор та міський планувальник, керівник Агенції просторового розвитку, м. Вінниця. Сфера діяльності — розробка стратегічних проектів розвитку міських територій, створення публічних просторів, реконструкція об'єктів радянського періоду
Партнери:
Участь у програмі є безкоштовною завдяки підтримці партнерів – програми для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою», яка спільно фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією.
Дякуємо, вашу заявку прийнято.