CANactions

SPACES: набір учасників/ць освітньої програми CANactions School 2020/2021

Освітньо-практична програма для фахівців/чинь у сфері просторового планування та представників/ниць місцевого самоврядування.
У 2020 році CANactions School у партнерстві з Heritas Foundation (Сібіу, Румунія) продовжує досліджувати тему просторового планування в умовах реформи децентралізації. Програма SPACES працює з групою сусідніх ОТГ і концентрує увагу на питаннях координації їх спільних дій для підвищення доступності послуг та економічного зростання територій.
Тип
програма додаткової професійної освіти
Формат
часткова зайнятість, включає 4 навчальні блоки по 1 тижню на місяць
Розташування
територія однієї з ОТГ-учасниць програми в регіонах України
Робоча мова
українська, англійська
(з можливістю перекладу)

Кількість учасників/ць
30 представників/ць від 4 до 6 об'єднаних територіальних громад (ОТГ); 10 фахівців/чинь у сфері просторового планування
Тривалість
червень—грудень 2020
ПРО ПРОГРАМУ
Програма SPACES орієнтована на застосування європейських практик міжмуніципального співробітництва та інструментів субрегіонального просторового планування до групи реально функціонуючих територіальних одиниць—об'єднаних територіальних громад (ОТГ).

Мультидисциплінарна команда учасників/ць програми, які мають досвід у просторовому плануванні, спільно з представниками/цями органів місцевого самоврядування розробляють субрегіональну «Концепцію просторового розвитку» для кількох українських ОТГ, які розташовані поруч та ділять спільний ландшафт, культуру, мають подібну економічну спеціалізацію. Концепція охоплює територію всіх громад-учасниць програми та координує їх розвиток, незважаючи на адміністративні кордони.

Процес розробки спирається на основні принципи CANactions School—командну роботу, навчання на основі власного досвіду та міждисциплінарну взаємодію. В рамках навчальної програми, CANactions School залучає іноземних експертів та менторів, створюючи умови для ефективного обміну професійним досвідом. Більшість освітніх активностей відбувається на території досліджуваних ОТГ, що дає можливість відчути дух території та комбінувати студійну та польову роботу.

КОНТЕКСТ—СПІВРОБІТНИЦТВО ОТГ В РАМКАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Через процес впровадження реформи децентралізації з 2014 року Україна стала ареною змін у системі територіального устрою та планування. В результаті реформи виникло 1029 ОТГ (станом на 10 січня 2020), на території яких проживають 11,7 млн. осіб. Державна політика щодо об'єднання населених пунктів обмежувала місцеве самоврядування територією району, що зараз призводить до очевидного недовикористання потенціалу історичних, чи утворення нових економічних, функціональних та ландшафтних зв'язків між поселеннями.

Більшість новостворених ОТГ відчувають проблеми із забезпеченням належної доступності послуг для своїх мешканців через відсутність інструментів просторового планування та відповідних компетенцій у власних фахівців/чинь. Ті ж проблеми призводять до неефективного використання земель та порушення екосистем.

Водночас, деякі завдання планування (підтримка економічного розвитку, правила землекористування, відповідь на екологічні загрози, надання медичної допомоги, поводження з відходами) є ширшими за масштаби ОТГ і потребують координації з сусідніми громадами. Причинами відсутності координації часто бувають не адміністративні чи правові обмеження, а політична конкуренція управлінських команд ОТГ, відсутність культури співробітництва, і врешті решт, банальна нестача профільних спеціалістів/ок з кожної з тем для кожної з громад.

CANactions School у 2018/19 за підтримки програми «U-LEAD з Європою» реалізувала проєкт "Інтегроване просторове планування для об'єднаних територіальних громад", де 200 представників/ниць 30 ОТГ з 20 областей України пройшли курс з розробки неформальної планувальної документації. Результатом програми стала розробка 30 концепцій просторового планування території ОТГ та понад 60 пілотних проєктів. Планування кооперації з сусідніми громадами не входило у задачі програми, втім спроби поговорити про цю тему з учасниками/цями були скоріш невдалими. Представники/ці більшості громад-учасниць не були знайомі з темою та не розуміли реальних механізмів організації якісного співробітництва.

Очевидні факти, які свідчать про переваги спільних міжмуніципальних зусиль, підштовхнули CANactions School до вибору цьогорічного поля досліджень:
Підвищення якості та здешевлення послуг
Середня українська громада має близько 12000 жителів, що недостатньо для сталої економічної моделі постачальників послуг (збір та переробка сміття, постачання інформаційних послуг та зв'язку, мобільність тощо). Об'єднання населення кількох ОТГ створює цікавіший ринок для потенційних надавачів послуг, а з ним і конкуренцію, яка часто виливається у підвищення якості та зниження цін;
Підвищення податкових надходжень
ОТГ часто конкурують між собою за субвенції з державних фондів та за робочу силу. Натомість вони могли би розробляти спільні заявки на державне фінансування та створювати економічні кластери або виробничі ланцюги, які б приносили більше податкового доходу та рівномірно розподіляли робочі місця на їх території;
Опосередковані інвестиції в територію
Громада може отримувати вигоди від присутності на території сусідів крупного інвестора, у вигляді робочих місць, інвестицій в інфраструктуру, яка необхідна інвестору для логістики, запрошення до себе супутніх виробництв, які утворюватимуть виробничі ланцюги з сусідами;
Зниження витрат на утримання спільних ресурсів
Спільна інфраструктура (наприклад, дорога, річка, туристичний маршрут) часто потребує координації зусиль бенефіціарів, щоб підтримувати її у належному стані.
SPAСES—це логічне продовження проєкту "Інтегроване просторове планування для ОТГ", що додатково концентрується на співробітництві громад та досліджує нові підходи до планування територій в рамках реформи децентралізації в Україні.
СТРУКТУРА ПРОГРАМИ
Основою програми SPACES є поетапна розробка субрегіональної «Концепції просторового розвитку» для території кількох сусідніх ОТГ. Задача документу полягає у налагодженні спільної роботи територій, які розділені адміністративними кордонами. Документ фокусується на трьох темах:
1) просторі; 2) створенні передумов економічного зростання; 3) забезпеченні доступності послуг для населення.

Концепцію розробляє міждисциплінарна група фахівців/чинь з просторового планування, спільно з представниками/цями відповідних ОТГ під керівництвом міжнародної команди менторів та експертів / консультантів.

Програма включає в себе лекції, семінари, воркшопи та громадські обговорення на території ОТГ, польову роботу, навчальну поїздку до Румунії, яка буде інтегрована в освітній процес та підсумкову презентацію концепції.

Програма триває 7 місяців і складається з чотирьох навчальних блоків.

Кожен блок тривалістю 1 тиждень зосереджений на окремому компоненті проєкту: аналізі, критичному вивченні іноземного досвіду, розробці системи спільних цілей та проєктної концепції, роботі над розробкою пілотних проєктів). Наприкінці програми учасники/ці отримають змогу презентувати концепцію заінтересованим сторонам та мешканцям релевантних ОТГ.

БЛОК [0]:
ЗБІР ВИХІДНИХ ДАНИХ
Червень-Липень 2020
Збір та попередній аналіз даних про територію ОТГ.
Вивчення рекомендованої літератури.
Віддалена робота

БЛОК [1]: АНАЛІЗ
Серпень 2020
Брифінг та аналіз ситуації.
Аналіз ситуації на місці в ОТГ.
Формулювання гіпотез локальної ідентичності.
Формулювання гіпотез спільних сильних сторін та точок болю.
Вивчення взаємозв'язків заінтересованих сторін.
Загальний огляд та редагування результатів блоку.
Робота на території однієї з ОТГ

БЛОК [2]: НАВЧАЛЬНИЙ ВІЗИТ ЗА КОРДОН
Вересень
2020
Навчальний візит до Сібіу та сусідніх муніципалітетів для вивчення того, як європейська інтеграція заохочує громади до планування спільних проєктів економічного розвитку.
Робота в Румунії

БЛОК [3]: КОНЦЕПЦІЯ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ
Жовтень 2020
Громадські обговорення результатів аналізу території.
Розробка системи спільних цілей для субрегіону: економіка та доступність послуг.
Концепція просторового розвитку території.
Робота на території однієї з ОТГ

БЛОК [4]: ПІЛОТНІ ПРОЄКТИ
Листопад 2020
Доопрацювання проєкту концепції.
Розробка проєктів міжмуніципального співробітництва (ММС):
економіка та доступність послуг.
Робота на території однієї з ОТГ

ФІНАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ТА ВЕРСТКА
Листопад 2020
Фіналізація фахівцями/чинями та командами ОТГ текстової та графічної частини концепції.
Верстка єдиного документу.
Віддалена робота

ФІНАЛЬНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ
Грудень 2020
Презентація мешканцям та заінтересованим сторонам релевантних ОТГ.
Робота на території однієї з ОТГ

ОСВІТНЯ КОМАНДА
CANactions School (Київ, Україна) у партнерстві з Heritas Foundation (Сібіу, Румунія) залучають групу українських та інтернаціональних експертів та консультантів для роботи з учасниками/цями програми.
Урс Томанн
Ментор
Швейцарський містопланувальник та співзасновник CANactions School. Як практик, займається впровадженням нових інструментів міського розвитку та комплексних рішень для містобудування, а також спеціалізується на стратегічному територіальному плануванні, інтегрованих транспортних системах.
Рудольф Греф
Ментор
Архітектор зі ступенем від Технічного університету міста Грац. Останні 10 років працював над проблемами землекористування та розвитку міст Румунії та України та заснував архітектурну практику Vitamin Architects.
Вадим Денисенко
Програмний директор CANactions School
Має досвід проведення адвокаційних кампаній у сфері сталого розвитку міського транспорту. Займався консалтингом міст з розробки планів розвитку велосипедного руху та сталого планування міської мобільності (SUMP).
Андрееа Танасе
Heritas Fundation
Координаторка навчального візиту, менторка
Має ступінь з архітектури Політехнічного Університету Тімішуари і ступінь з міського планування Планувальної школи Бралет, Університетського Коледжу Лондона. Окрім роботи в Heritas, Андреаа є членом команди розробки Концепції інтегрованого розвитку Бухареста та викладає Проекти міської регенерації в Університеті архітектури та містобудування ім. Іона Мінку.
ПАРТНЕРИ
Heritas Foundation—неприбуткова неурядова організація, що базується в м. Сібіу, Румунія, місія якої— захист та просування трансільванських культурних цінностей, характерних як для міського, так і для сільського середовища. Heritas Foundation має широкий досвід стратегічного планування, розробки комплексних стратегій розвитку територій та співпраці з муніципалітетами міст Румунії.
CANactions School дякує Програмі "U-LEAD з Європою" та Програмі "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE) за співпрацю у поширенні інформації про набір учасників/ць освітньої програми CANactions School "SPACES: просторове планування для доступності, співробітництва та економічної сталості".

Освітню програму "SPACES: просторове планування для доступності, співробітництва та економічної сталості" підтримує Європейський Союз за програмою Дім Європи.