CANactions

Літня школа «Дизайн вулиць для якісного міського середовища
та мобільності»

Літня школа «Дизайн вулиць для якісного міського середовища та мобільності» покликана підготувати представників нового покоління українських спеціалістів з транспортного планування та містобудування, які у своїй роботі будуть застосовувати сучасні принципи дизайну вулиць, які мають на меті зробити міські вулиці місцями вільного пересування, зустрічей людей та аренами міського життя. Організована разом Асоціацією велосипедистів Києва та Київською міською державною адміністрацією.
Тип: Літня Школа

Тривалість:
2–7 липня 2018 р.
Формат: Шестиденна школа, 3 міждисциплінарні команди по 8-9 учасників.
Робоча мова: Англійська, українська, російська
Розташування: Київ

Кількість учасників: 26
Контекст
Головні вулиці Києва сьогодні сприймаються здебільшого як зони для руху транспортних засобів. Збільшенню потоку приватних авто, зазвичай надають перевагу в усіх проектних рішеннях. Це відбувається всупереч факту, що у компактному та щільному міському середовищі пішоходи, велосипедисти та громадський транспорт перевозять значно більше людей, ніж автомобілі, використовуючи при цьому значно меншу площу.

У той же час, головні міські шляхи мають значно більше функцій, ніж просте перевезення людей транспортом.
Вони грають велику роль як звичні маршрути для пересування, до місць проживання та прикладання праці. Вони зумовлюють центральність та забезпечують постачання продуктів та послуг. Вулиці є носіями міської ідентичності та слугують візитною карткою міста. Вони є цінним елементом загальної мережі відкритих просторів та формують основу для орієнтації та навігації у місті. Як простори між сусідніми районами, головні вулиці формують мережу зв'язків цих районів один з одним та стають місцями їх взаємодії. У цій ролі вони пропонують простір для заходів, зустрічей та дозвілля. Врешті решт, земельні ділянки уздовж головних шляхів міста являють собою також місця пріоритетної забудови, привабливі за рахунок своєї легкої транспортної доступності.

У той час, коли багато історичних вулиць Києва досі зберігають свою первісну просторову структуру за багатьма аспектами (фасади, орієнтовані на вулицю, багатофункціональність будівель і т.д.), унаслідок односторонньої орієнтації на рух автотранспорту в останні десятиліття їх все частіше називають "проблемними" (з точки зору транспортних планувальників) або навіть «неіснуючими просторами» (з точки зору мешканців та урбаністів).

Щоб знайти вихід з подібних ситуацій, слід знову звернути увагу на організацію та дизайн вулиць як багатофункціональних просторів з різноманітними будівлями, які до них примикають. Необхідно запровадити інтегроване бачення міських процесів та транспортних аспектів для аналізу вуличних просторів. Нові пріоритети мають бути артикульовані через вуличний дизайн. Врешті решт, має відбутися переосмислення принципів міського розвитку та транспортного планування.
Мета та задачі
Об`єднати представників міждисциплінарних професій, дотичних до сфери міського розвитку.

Ознайомити учасників із сучасними принципами дизайну вулиць як просторів міського життя, зустрічей людей та місць вільного пересування.

Залучити учасників школи у процес напрацювання майбутніх рішень для головних міських вулиць Києва.

Розробити декілька альтернативних сценаріїв розвитку обраної вулиці та відповідних рекомендацій для міста.
Учасники
26 учасників зі всієї України.

10 учасників — професіонали зі сфер цивільної інженерії, містобудування, архітектури та міського дизайну, з 2-річним досвідом роботи в проектуванні міських вулиць та просторів;

6 учасників — представники інститутів міст, НУО, співробітники муніципалітетів, що працюють з питаннями мобільності та міського розвитку, дослідники з фаховою підготовкою в економіці, соціології, політології і культурології, що мають науковий інтерес до певних аспектів функціонування міських вулиць.
* Передбачалось, що кандидатів для участі у літній школі міг безпосередньо рекомендувати проект "Інтегрований розвиток міст в Україні" та Київська міська державна адміністрація.
Куратори
Хан ван де Ветерінг
(Нідерланди / Швейцарія)
співкуратор школи, представник Van de Wetering Atelier für Städtebau, Цюрих, експерт з інтегрованого розвитку міського транспорту, ландшафтів та дизайну міських вулиць;
УрсТоманн
(Швейцарія)
співкуратор школи, представник CANactions School for Urban Studies, Київ, Україна та Van de Wetering Atelier für Städtebau, Цюрих, експерт з інтегрованого міського розвитку та трансферу знань до України.
Уелі Вебер
(Швейцарія)
тьютор школи, консультант з проектів транспортної інфраструктури та процесів планування трафіку та викладач у ZHAW Zurich University of Applied Sciences. Працює у сфері транспортного планування з 1986 р.; з 2009 до 2016 рр. Був суперінтендантом регіону Берн–Міттелланд в кантоні Берн, що включає місто Берн; був центральною фігурою у процесі формування «Бернської моделі співіснування на головних дорогах» (Bernese Model for coexistence on main roads).


Асистенти тьюторів:

Ігор Могила (ЛКП «Львівелектротранс»),
Андрій Коман (Urban Consulting Group, UCG),
Андрій Шуляр (urban куратори).
«Літня школа адресувала дуже важливу тему головних доріг міста. Незважаючи на те, що це є однією з основних проблем міського розвитку, вона часто лишається зігнорованою, через свою складність. Ми хотіли наголосити на важливості проблеми, та зробити її більш зрозумілою та доступною, показати, що загальна переоцінка головних вулиць є можливою. Через колобарацію архітекторів, міських дизайнерів та транспортних планувальників ми хотіли допомогти змінити сприйняття головних міських вулиць та наголосити на важливості міждисциплінарного, інтегрованого підходу. Школа дала можливість обговорити та показати альтернативи до старих та односторонніх способів вирішення транспортного питання для головних міських вулиць. Також не останньою була ціль ввивести цю проблему на політичний рівень. Факт того, що міський уряд працює над транспротним проектом для вулиці Щербаківського, зробив вивчення цього кейсу дійсно цікавим. Ми сподіваємось, що три розробленні концепти дадуть поштовх конструктивній дискусії щодо майбутнього цієї вулиці та допоможуть знайти інтегровані шляхи її ревіталізації». — Урс Томанн, співкуратор

«Унікальність робочої групи полягала в поєднанні людей із різними спеціальностями із різних міст України. Завдяки цьому при дослідженні об'єкту вдалося отримати різнопланову оцінку ситуації, яка базувалась не лише на оцінці архітектурної та транспортної складової, але й соціального аспекту. Професійний досвід учасників групи, які представляли міські муніципалітети, відіграв важливу роль при формуванні загальної концепції завдяки максимально раціональному підходу, що базувався на легкості впровадження та зручності майбутній експлуатації. А завдяки архітектурним та інженерним навичкам профільних спеціалістів вдалось розробити продумані проектні рішення, які включали всі необхідні заходи для вирішення виявлених проблем на вулиці Щербаківського». — Андрій Коман, асистент тьютора
Результати
Презентації команд: